O KLUBU

RCBV-carter poveljaPrvi Rotari Klub u našem gradu osnovan je 1928. godine. Od tih dana, uspešno je radio i razvijao se, šireći ideju Rotarija po celoj tadašnjoj državi sve do drugog svetskog rata. Sa ratom, došlo je do prekida rada kluba, a nakon rata u vreme komunizma, kako je bilo zabranjivano više manje sve, tako je i Rotari klubovima zabranjen rad. Zabrana je prekinuta tek pre dvadesetak godina, kada je trudom i radom nekolicine vrednih ljudi, ponovo dozvoljeno osnivanje i rad Rotari klubovima. Od vremena prvih reosnovanih klubova RK Beograd i RK Zemun, osnovano je i uspešno funkcioniše još deset klubova u Beogradu.

Imajući u vidu sve činjenice o životu Rotarija u Beogradu i našoj zemlji, osnivači našeg kluba su razumeli koliko je zadatak koji je ispred njih još veći i teži. Zahvaljujući udruženom prijateljskom radu i iskrenoj dobroj volji, pokrenuta je inicijativa i osnovan je klub Beograd Vračar, godine 2010. Iste godine, u novembru mesecu, dobijen je i Čarter kluba, tj. Klub je zvanično priznat od strane matične organizacije, Rotari Internacionala.

Osnivači našeg kluba su bili Aleksandar Georgijević, Darko Reljić i Zlatko Šćepanović. Klub je osnovan u godini u kojoj je na čelu našeg Distrikta stajao Vizarion „Aris“ Zahos, koji je svojim radom kao Guverner distrikta i pomogao osnivanje kluba.

Prva okupljanja smo držali u restoranu „Đorđe“ na Vračaru, od maja 2010. godine. Kasnije smo za mesto sastajanja odabrali restoran „Aero klub“ kod Kalemegdana, gde se i danas nalazimo svake srede u 20h. Od početka i prvih sastanaka, imali smo već okupljeno „dobro društvo“ od nas dvadesetak. Trudili smo se da od samog početka radimo kako dolikuje jednom ozbiljnom klubu, te smo organizovali i izveli više predavanja o Rotariju. Imali smo do sada i više desetina gostiju i predavača, vrhunskih stručnjaka iz raznih oblasti.

Veliku zahvalnost za osnivanje našeg kluba dugujemo našem „kumovskom“ klubu Beograd Internacional, posebno Maji Rejger, Slobodanu Raduloviću i Tomislavu Šunjki. Takođe, zahvalnost dugujemo i specijalnom predstavniku Guvernera za osnivanje našeg kluba, ADG Svetislavu Milovanoviću.

Već u prvoj godini svog postojanja, naš klub je nagrađen specijalnom nagradom predsednika Rotari Internacionale Reja Klingensmita za doprinos Rotari zajednici. Naša misija je da budemo dostojni imena naše organizacije, da se potrudimo da ispunimo očekivanja naše zajednice i da doprinesemo zajedničkim zadacima Rotari klubova kao i da doprinesemo da naše ime bude sinonim za filantropiju, a što je ono već više od stotinu godina u svetu.